O penězích

Peníze´

Povídání o penězích

Osobně definuji peníze jako prostředek sloužící k nákupu a prodeji zboží nabo služeb.

Přesnější definice peněz: Peníze jsou takový statek, který v určité společnosti slouží jako běžně přijímaný prostředek směny (platidlo). Jsou univerzální zboží, sloužící především k vyjadřování ostatního zboží (k jeho koupi, prodeji a provádění různých plateb), sloužící k peněžnímu vyjádření hodnoty zboží.

Peníze jako národohospodářský pojem jsou prostředkem směny a měřítkem hodnot. Názory na vlastní podstatu pojmu peněz se různí. Proti názorům národohospodářů, kteří peníze považují za reálný hospodářský statek, vystupují zastánci teorie poukázkové, kteří peníze považují za poukaz na statky a úkony.

V makroekonomii se jako peníze uvažují taková aktiva, která mají vysokou likviditu a nízkou míru rizika.

Už v období rozkladu prvobytně pospolné společnosti se vyčleňují různá zboží (sůl, kůže, později kovy jako železo, měď, stříbro) sloužící ostatnímu zboží jako ekvivalent jeho hodnoty. Tuto úlohu nakonec přebírá v podmínkách rozvinuté směny zlato. Zlato převzalo později i další funkce a naopak některé jeho funkce později převzaly papírové nebo úvěrové peníze. Rozlišuje se proto kovový a papírový (státovkový, úvěrový) peněžní oběh.

Pohyb peněz není jednoznačně závislý na pohybu hmotných prvků reprodukce, ale uplatňuje se i jejich zpětný vliv na reprodukční proces.

K pozornosti


Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.