Mince

Peníze´

Mince jsou peníze vyrobené z kovu

Velmi vyjmečně se však lze setkat s porcelánovými nebo plastovými mincemi. Mince bývají narozdíl od medailí vyráběné na státní zakázku. Mají přesně stanovené složení, hmotnost, tvar, velikost, nápis a obraz.

Přední strana mince se nazývá líc - avers. Na lícové straně mince je obvykle vyražena nominální hodnota mince. Obecně se tato strana někdy nazývá panna nebo hlava. Panna podle toho, že českosloven. korunová mince měla na líci vyobrazenou klečící ženu sázející lipovou ratolest. Hlava podle toho, že za Rakouska-Uherska tam byla hlava císaře.

Zadní strana mince se nazává rub neno také revers. Na rubové straně bývá zobrazeno, kdo minci vydal a ručí za její hodnotu. Toto je realizováno znakem panovníka nebo státu. U českých mincí je to ta strana, kde je zobrazen státní znak - český lev. Často se tato strana v Česku nazývá orel, což je památka na zobrazení habsburské orlice na Rakousko-Uherských mincích.

V dnešní době jsou mince většinou ražené. Z minulosti se vyráběly i mince lité.

Drobnými mincemi se nazývají ty, které vyjadřují zpravidla zlomky neb menší násobky peněžní jednotky.

Mincemi se zabývá historická věda zvaná numismatika.

Druhy používaných mincí jsou stanoveny právními předpisy, jejich porušování je trestáno.


K pozornosti


Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.