Disclaimer

Peníze´

Pravidla pro návštěvníky

Níže uvedená pravidla platí pro všechny návštěvníky domény PENIZE.org . Návštěvou jakékoli stránky na uvedené doméně a jejich poddoménách 3. řádu dává uživatel najevo plný a bezvýhradný souhlas s těmito pravidly.

Vztup na stránky je povolen pouze plnoletým uživatelům ve věku 18 a více let.

Informace zde zobrazované jsou uveřejňovány "v dobré víře", se snahou o jejich pravdivost a aktuálnost. V žádném případě, ale neručím za to, že doopravdy pravdivé a aktuální jsou. Nepřebírám zodpovědnost za výsledek jakékoliv akce uskutečněné nebo neuskutečněné na základě obsahu těchto stránek. Informace zde obsažené doporučuji vždy ověřit také z jiného zdroje.

Jestliže by nějaká informace zde obsažená mohla zloužit jako návod nebo nabádání k trestnému činu nebo přestupku v kterémkoliv státě, pak je tato součástí literálního díla určeného pouze pro pobavení čtenářů. To znamená, že nemá informativní, návodný, nebo pobízející charakter a je zakázáno tyto informace jakkoliv využít k spáchání trestného činu nebo přestupku.