VÚB

Informace o bance Všeobecná úverová

Peníze´

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Praha

Adresa: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

IČO: 48550019

BANIS: 6700; Znakový kód: SUBACA

zelená linka: nezjištěno

www.vub.cz: Banka nabízí služby v oblasti komerčního bankovnictví, finančního a kapitálového trhu, obchodního financování a řízení hotovosti.

Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava byla založena 1. ledna 1990 vyčleněním z bývalé státní banky Československé. Pobočku v Praze založila 20.11. 1991, tehdy ještě jako tuzemskou pobočku. V dubnu roku 1992 byla uskutečněna transformace státního peněžního ústavu na akciovou společnost.

Po rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných států podala Všeobecná úverová banka, a.s., žádost o povolení působit jako banka v České republice. Povolení od České národní banky dostala 14.01.1993.

V listopadu roku 2001, kdy byla Všeobecná úverová banka, včetně její pražské pobočky privatizována. Hlavním majitelem se stala italská bankovní skupina IntesaBci s 94,47% podílem na základním jmění.

Skupina IntesaBci vznikla spojením italských bank Cariplo, Banca Commerciale Italiana, Banco Ambrosiano Veneto a několika dalších. Finanční skupiny IntesaBci se v lednu 2003 přejmenovala na Banca Intesa. Nyní je největší bankou v Itálii a jednou z předních finančních skupin Evrop, působí ve více než 40 zemích světa. Kromě České republiky a Slovenska má obchodní aktivity v rámci regionu střední a východní Evropy také v Maďarsku, Chorvatsku a Polsku a provozuje více než čtyři tisíce poboček, z toho se přibližně 1000 mimo území Itálie.
K pozornosti


Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.