IBAN

Peníze´

Mezinárodní čísla bankovních účtů<

IBAN - International Bank Account Number je standardizovaný formát čísla účtu, pomocí kterého je možné provádět platby do i z zahraničí.

IBAN není zatím v domácím platebním styku používaný, přestože banky můžou jeho užívání klientům umožnit. V případě mezibankovních plateb předávaných do Zúčtovacího centra ČNB musí banka použít domácí formát čísla účtu.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES o přezhraničních platbách v eurech mají všechny banky povinnost uvádět výpisu z účtu číslo účtu ve formátu IBAN.

Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede.

Standard stanovuje IBAN následovně:

 • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
 • IBAN má následující strukturu:
  • 2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)
  • 2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
  • Max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky
 • Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby - elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)

Každá země si určuje vlastní strukturu, ale musí

 • pevně stanovit pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
 • pevně stanovit pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu

V elektronické formě se IBAN uvádí bez mezer nebo jiných znaků a používá se při zpracování platebních příkazů v systémech. V písemné formě se pro větší přehlednost uvádí ve skupinách po čtyřech znacích oddělených mezerou a používá se například ve fakturci a pod.

IBAN se zavádí z důvodu je podpory automatizovaného zpracovávání přeshraničních příkazů, zrychlení, zjednodušení a zlevnění přeshraničního platebního styku a snížení počtu chyb z důvodu špatně zadaného čísla účtu.Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers

K pozornosti


Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.