ČNB

Informace o České národní bance

Peníze´

Česká národní banka -ČNB

Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1

ČNB je centrální bankou ČR.

BANIS: 0710; Znakový kód: CNBA

zelená linka: 800 160 170

www.cnb.cz: ČNB je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Má postavení veřejnoprávního subjektu. Sídlo je Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Podle Ústavy ČR (článek 98) a zákona č.6/1993, o ČNB, ve znění pozdějších předpisů je její hlavní činností vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice

Česká národní banka také podporuje hospodářskou politiku vlády, pokud to není v rozporu s její hlavní činností.

ČNB určuje měnovou politiku, vydává mince a bankovky, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, pojišťovnictvím, kapitálovým trhem, družstevními záložnami, penzijním připojištěním, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

peníze.org › › › banky › › › Česká národní banka

Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers