Českomoravská záruční a rozvojová banka

Peníze´

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Adresa: Jeruzalémská ulice 964/4, Praha1, PSČ 110 00

IČO: 44848943

BANIS: 4300; Znakový kód: CMZR

zelená linka: nezjištěno

www.cmzrb.cz: Financování a podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků.

Českomoravská záruční a rozvojová banka byla založena v roce 1992. ČZRB je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Poskytuje také podpory vlastníkům panelových bytových domů při jejich rekonstrukci a zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty.

Akcionáři jsou Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií), Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a Československá obchodní banka, a. s.

Banka působí jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.

K pozornosti


Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.