Česká exportní banka

Peníze´

Česká exportní banka, a.s., zkráceně ČEB, a.s.

Adresa: Vodičkova 34, 110 00 Praha 1

IČO: 63078333

BANIS: 8090; Znakový kód: CEXB

zelená linka: nezjištěno

www.ceb.cz: Bankovní instituce pro státní podporu exportu poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb.

ČEB a.s. je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s souvisejících s vývozem. ČEB doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné.

Příjemcem podpořeného financování může být vývozce (tj. právnická osoba se sídlem v ČR, výjimečně i fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR), či jeho zahraniční odběratel. Příjemcem některých druhů úvěrů může být také výrobce produkující pro vývoz či český subjekt investující v zahraničí.Pořiďte si mezinárodní účet zdarma - a vydělávejte s ním.

MoneyBookers

K pozornosti


Tady může být váš odkaz, vaše reklama. V případě zájmu mne kontaktujte.